לכנות אנשים כ"סוטים" זוהי הלשון המביעה כבוד ואהבה?

"אותם רבנים שתומכים בדבריך מדברים על סתימת פיות ועל הצורך של רבנים לדבר בצורה חדה ונוקבת ולא לעגל פינות, והכול כמובן 'מתוך אהבה וכבוד' – כמו שהופיע בהודעת התמיכה. אבל האם לכנות אנשים בשם "סוטים" זוהי הלשון המביעה כבוד ואהבה? * ישי מאיר, הומו דתי, בטור תגובה לרב יגאל ולרבנים שחתמו על מכתב התמיכה בו

הרב אפרתי: "הרב ריסקין טועה. הומו אינו פטור משום שהוא אנוס"

הרב ברוך אפרתי, ראש רבני דרך אמונה, חולק עמוקות על דברי הרב ריסקין שאמר כי הומו בגדר 'אונס רחמנא פטריה'. לדברי הרב אפרתי, "מי שיש להם נטייה מולדת, אין בכך להכשיר שום מעשה, וטועה הרב ריסקין כשהכריז שבעל נטייה כזו הוא אנוס ופטור"

הרב יגאל, אתה צודק!

"אני הומו, אבל הרב יגאל, לא זו הסטייה. הסטייה שכבודו מדבר עליה היא הפיכת הנטייה לגאווה. מי שיוצא לרחוב בדגל צבעוני וצורח מה הוא עושה בחדרי חדרים, אפשר להגדירו 'סוטה', ובזה אתה צודק" * פינחס, תלמיד באחת מישיבות הקו, בטור מיוחד לאתר כמוך