"אם רבנים באמת היו רוצים הם היו מפרשים מחדש את איסור משכב זכר" – האומנם?

פעמים רבות נשמעת הטענה בכותרת, בתוספת תקדימים כמו מכירת חמץ, פרוזבול ועין תחת עין. הרב יוני רוזנצוויג, לשעבר ר"י "שבות ישראל', במאמר בלעדי לכמוך ובו הוא דן בנושא: האם אפשר לפרש מחדש את פסוקי התורה האוסרים על משכב זכר, מהי דרכם של חז"ל בהוצאת הכתוב מפשטו, האם יכולה התורה להשתנות ועוד

מיוחד לכמוך: האם יחס ההלכה להומוסקסואליות יכול להשתנות?

בשבוע הבא נפרסם באתר מאמר מיוחד ובו נידונים נושאים חשובים, כמו: האם אפשר לפרש מחדש את פסוקי התורה האוסרים על משכב זכר, מהי דרכם של חז"ל בהוצאת הכתוב מפשטו, האם יכולה התורה להשתנות. את המאמר כתב במיוחד לכמוך הרב יוני רוזנצוויג, לשעבר ראש ישיבת "שבות ישראל' באפרת