הרב יעקב אריאל: "נראה שהומו חייב בדיני ייחוד עם אישה"

"האם יש איסור ייחוד לאישה עם בעל נטיות הפוכות הנמשך לגברים?" כך נשאל הרב יעקב אריאל, רבה של ר"ג * "האם חלה גם עליהם החובה לשאת אשה? להתחתן? או שמא הם בגדר אנוס רחמנא פטריה?" כך נשאל הרב מאיר מאזוז, ר"י כיסא רחמים

הרב עבדיה נדרש לסוגיית הטרנסג'נדרים

האם אפשר לצרף טרנסג'נדר למניין? מותר לו לעלות לתורה? הוא מצטרף לזימון? יש בו דין "קול באישה" או דין ייחוד? * מענה לשאלות אלו ועוד בספר "דור תהפוכות" המעוטר בהסכמות של הרב עבדיה זצ"ל, הרב עמאר, הרב מאזוז, הרב גולדברג ועוד * את הספר תוכלו לקנות במפגש הקרוב של כמוך, ביום חמישי הזה