הכחשת הרדיפה ההומו-לסבית בשואה

זאביק סבור שעלינו, היהודים ההומולסביים, חובה כפולה ומכופלת לנצור אתנו את זיכרון השואה. אל לנו לעשות זאת כלאחר יד כי השואה בעבורנו היא חלק מהמאבק שלנו בהווה. מאבק נגד הניכור, נגד הדמוניזציה ונגד הניסיון להדיר אותנו מזיכרוננו ההיסטורי הלאומי והאישי

תגובות למאמר של ניר מנוסי

אסף ליבוביץ' וזאב שביידל מגיבים למאמר של ניר מנוסי, ובו האחד טוען כי החלוקה אינה בין הומואים לסטרייטים אלא בין המצדדים בחיי משפחה ובין אלה שלא, והאחר טוען כי בכל דיון בנושא ההומוסקסואלי מן הראוי שיישמע קולם האותנטי של ההומואים ושהשיח לא יתנהל "מעל הראש" שלהם. פרסום ראשון לתגובות שיתפרסמו בגיליון הקרוב של כתב העת "השילוח"

המלצות לתמיכה בנער הומו-דתי

מאמר ראשון מסוגו העוסק בדילמות ובדרכי התמודדות של בני נוער הומוסקסואלים בציבור הציוני-דתי בישראל. המאמר הסוקר את השינויים בחברה הדתית בישראל ביחס להומוסקסואליות, ומציע מודל תהליכי גיבוש נטייה מינית בקרב בני נוער דתיים

סובלנות או תיקון?

זאביק טוען שמטרתם האמתית של כל ארגוני ההמרה, ושל עצת נפש בעיקר, היא למנוע יחס של קבלה וסובלנות כלפי הומואים ולסביות, בחברה בכלל ובחברה הדתית בפרט, מתוך הנחה שקרית שאפשר "לרפא" ו"לשנות" את כולם * עצת נפש בתגובה: "אנו קוראים ליחס מכבד ולסובלנות אמתית"