בנים עם בנים או בשום אופן?

רותם לא מבין מה הסיפור בכלל, והרב לאו לא מבין את דחיקת הקץ * רותם מפנה אצבע מאשימה לציבור הרבני-הדתי שלא קשוב לצרכים, והרב לאו מפנה אותה חזרה בטענה שבעיטה חזקה סותמת פתח להקשבה * אמנם הם חלוקים על הדרך, אבל בסופו של דבר שניהם מסכימים שיש צורך בפיוס ובהידברות * זירת פיוס