הרב בזק על סוגיית הטיפולים הפסיכולוגיים: "העמדה המקצועית נגזרת מהשקפת העולם בנושא"

לפני הרב אמנון בזק, ר"ם בישיבת הר עציון, "העמדה הדתית הסוברת שצריך לשנות נטייה מינית ולכן הדבר אפשרי מנסה למעשה לפתור בקלות רבה מידי את הבעיה המוסרית והתיאולוגית ביחס ההלכה לחד-מיניים. במקביל, העמדה הליברלית שבכלל לא צריך לשנות נטייה מינית אינה לוקחת בחשבון את מצוקתם של חד-מיניים דתיים רבים, שעבורם אם פתרון כזה קיים, הוא יכול לפתור להם את הקונפליקט הגדול של חייהם"