סיכום מפגש כסלו תשע"ו: קורס בעזרה ראשונה

י' הגיע בפעם הראשונה למפגש כמוך ונהנה מהתוכן, אבל אופי המפגש לא תאם את התחושות שאיתן בא. ואעפ"כ הוא מבטיח להגיע למפגשים הבאים * סיכום קורס בסיסי להצלת חיים שכלל תרגול ומידע על טיפול בנפגעי טרור באירועי דקירה ובנפגעי ירי, החייאה ועצירת שטף דם ורשימת "עשה" ו"אל תעשה"