בעד ונגד הפסק של בית הלל

הנושא ההומוסקסואלי עלה בכתבה הקשורה להר הבית ובריאיון הקשור לספר אהבה חדש (שניהם במקור ראשון), אבל בעיקר הוזכר הנושא סביב הפסק של בית הלל (שני אזכורים במצב הרוח, שלושה בעולם קטן, טור העורך בשבתון). ומי היו אלה שבמפתיע בחרו להתעלם אע"פ שיש להם מדור העוסק ב"חדשות המגזר"?

מעלעלון: סקירה מקיפה – עיתוני השבת המגזריים והרצח במצעד

עלוני בית הכנסת (עולם קטן, מצב הרוח, שבת בשבתו, שביעי, יש"ע שלנו, שבתון) וגם העיתונים המגזריים (בשבע ומקור ראשון) כתבו על הרצח במצעד ודנו בו מזוויות שונות – הצביעות של השמאל, ההחמצה של הקהילה, שאלת מי אשם, ביקורת על התנהלות המשטרה ועוד. ליקטנו בשבילכם את עיקרי הדברים

העיתונאי חגי הוברמן: "הומואים הם סוטים"

עורך עלון בית הכנסת "מצב הרוח" חיזק את דבריו של ח"כ אריאל, וכתב "יישר כוח לאורי אריאל, שאמר לגבי הסוטים המתגייסים לצבא בקול תרועה, את מה שכל אחד מאיתנו חושב, ולא נבהל מההתנפלות עליו.עוד דוגמה לאומץ לב ציבורי של אישיות ציבורית, שהוא גם צודק וגם חכם"