האם הומו יכול לטבול במקווה, והאם אורח חיים חד-מיני שווה לסטרייטי?

שני הנושאים הללו הופיעו בעלונים ובעיתונות במגזרית: הרב חיים נבון בטורו במוצש כותב "לא נוכל בשום דרך לראות אורח חיים חד-מיני כשקול מבחינה ערכית לאורח חיים סטרייטי", והרב חיים רבי נשאל בעניין מקווה למי שיודע ש"יראה מראות לא צנועים"

האם להומו דתי מותר ללכת למקווה?

גם היום אין לשאלה זו תשובה ברורה, ואם היום אין תשובה על אחת כמה וכמה לפני 4 שנים אז נערך הכינוס של ארגון נפש ישראל כלל מושב תחת הכותרת "התערבות מועילה בבריאות הנפש, התורה ככלי להגברת כישורינו" בהשתתפות רבנים, פסיכולוגים ועוד. זאב שביידל (תחת שם העת "זאב דרור") סיקר את האירוע