רב הוציא לסבית מהארון – וייאלץ לפצות

לאאוטינג יש מחיר: 60 אלף ש"ח – זה הסכום שייאלץ לשלם אחד מבכירי הרבנים בירושלים, לאחר שפרסם פשקוויל שקרא להחרים חוגי ריקוד בהדרכתה של רקדנית וכוריאוגרפית לסבית. "מחר כל נואף יוכל למצוא עצמו על קירות העיר, כי הרב חושב שניאוף זה חטא"