הרב הראל על פסק רבני בית הלל: "אין להכיל בקהילה הומואים שאינם מחויבים להלכה"

הרב ארלה הראל, ראש בית המדרש בעפרה, בטור מיוחד ובו הוא מברך על החלק הראשון של הפסק של בית הלל: היחס ההלכתי לזוגיות חד-מינית, אבל משיג על החלק השני: הכלת ההומואים בקהילה. הרב מחלק בין הומואים הפעילים מינית ובין אלה שאינם, בין אלה שחיים בזוגיות גלויה בלי להסית אחרים ובין אלה שאינם אלא מחטיאי הרבים ואין לקבלם בקהילה

דבר תורה לפרשת בֹּא

מדוע נגאלו ישראל ממצרים? שלוש שיטות במדרש החוזר על מוטיב דומה "הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט ב…", אבל בכל פעם יש שוני בתוכן ההבטה – פעם בחשבונותיכם, פעם בעבודה זרה ופעם במעשים הרעים. מה פשר השינוי ומה זה קשור להומואים דתיים? * שמוליק בדבר תורה לפרשה

סובלנות או תיקון?

זאביק טוען שמטרתם האמתית של כל ארגוני ההמרה, ושל עצת נפש בעיקר, היא למנוע יחס של קבלה וסובלנות כלפי הומואים ולסביות, בחברה בכלל ובחברה הדתית בפרט, מתוך הנחה שקרית שאפשר "לרפא" ו"לשנות" את כולם * עצת נפש בתגובה: "אנו קוראים ליחס מכבד ולסובלנות אמתית"