שלושה ספרים נפתחים – דברי חיזוק לר"ה

3 אפשרויות ניצבות בפני חנן: לחיות עם גבר, להישאר רווק, לחיות עם אישה. חנן בוחר בדרך הקשה. המאכזבת לעתים. מלאת המהמורות, ועם זאת הרצופה בניצוצי אור של הצלחות קטנות-גדולות, של אהבה גדולה הכאילו דוחפת ואומרת לו – תמשיך! אל תיפול

"היודע יֵצֶר כל יצורים"

"כשהגיעו ל'אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם', התחלתי פשוט לבכות. הדמעות פשוט יצאו לי, כמו מין כאב שנשטף החוצה, והיה שם בפנים הרבה כאב, כי עדיין היה בי כעס על אותו הקב"ה מתעלל שעשה אותי כמו שאני ובאותה נשימה אמר שיש שם משהו לא בסדר" * שחר בסיפור אמתי לרגל חודש הרחמים והסליחות