מרצה חרדי: "משיכה לגברים – זו תאווה"

כשאדם סוטה מהוראות היצרן טיפה, מובטח לו שגם המיניות שלו תסטה וגם המחשבה שלו סוטה. זה הא בהא תליא, אומרים חז"ל. מה הפלא שלו נמשך לגברים והיא לנשים? * הרצאה של החרדי רביד נגר שעונה תשובה ללסבית. הרבה זמן לא שמענו כל כך הרבה קלישאות מכונסות במקום אחד. לפחות הרוב הציבור שלנו, הדתי לאומי, כבר לא נמצא במקום הזה