הרב קולא מרבני בית הלל עונה למבקרי הפסק בעניין הומואים דתיים

"מהם גבולות הפתיחות, מה יהיה מותר ומה אסור – זהו דבר שראוי להתלבן הלכתית ולפי יכולת ההכלה של הקהילה. אבל יש מקום לומר בבהירות: תפקידה של הקהילה בזמן הזה, איננו להפנות עורף. עליה להתאמץ כמיטב יכולתה לפרוס כנפיה על בניה, לבל יידח ממנה נידח" – הרב עמית קולא, ראש בית המדרש ההלכתי בארגון רבני בית הלל, משיב לרבנים שביקרו את הפסק של הארגון

הרב הראל על פסק רבני בית הלל: "אין להכיל בקהילה הומואים שאינם מחויבים להלכה"

הרב ארלה הראל, ראש בית המדרש בעפרה, בטור מיוחד ובו הוא מברך על החלק הראשון של הפסק של בית הלל: היחס ההלכתי לזוגיות חד-מינית, אבל משיג על החלק השני: הכלת ההומואים בקהילה. הרב מחלק בין הומואים הפעילים מינית ובין אלה שאינם, בין אלה שחיים בזוגיות גלויה בלי להסית אחרים ובין אלה שאינם אלא מחטיאי הרבים ואין לקבלם בקהילה

ראש ביה"מ של בית הלל: "אוזן רגישה תזהה את האוריינטציה של מנסחי המסמך גם בשאלת הפתרון המעשי להומו הדתי"

את הדברים אומר הרב עמית קולא, ראש בית המדרש ההלכתי בארגון רבני בית הלל, בריאיון בלעדי לאתר כמוך. הרב גם משתף בנעשה מאחורי הקלעים של גיבוש פסק ההלכה בנושא הקהילה הדתית ויחסה לחד מיניים. הפסק פונה אל הקהילות ומגדיר קווים מנחים ליחס הראוי אל חד מיניים המבקשים להשתלב בקהילה, והוא יוצג ביום ראשון בכינוס "הלכה והכלה – יחס הקהילה הדתית לחד-מיניים"

הרב דוראס: לתת לגיטימציה להשתחרר מעול ההומוסקסואליות – בעזרת טיפול

הרב שלמה כהן דוראס, ר"ם בישיבת המאירי, במאמר שפרסם בכתב עת תורני, המברר את יסודות האיסורים הכלולים בהומוסקסואליות (משכב זכר, ייחוד, קידושי טעות), והיוצא נגד מצעד הגאווה והיציאה מהארון

הרב ערד: יש לאהוב הומואים כמו כל יהודי

בתשובה לשאלה מאת הומו דתי כותב הרב יצחק ערד, ר"י דעת ברחובות, כי אין להשפיל או לדחות הומואים "והציווי לאהוב כל יהודי וכל אחד נכון ביתר שאת גם לאנשים אלו", ועם זאת הגדיר את ההומוסקסואליות כנפש בהמית: "אחד מהטעיות הגדולות […] היא שאדם שנולד עם אפשרות לרכישה של נטיה כזו – לא יכול לשנות את זה. הנטיה הזו היא של הנפש הלא מתוקנת שבנו. בתוכנו יש גם נפש אלקית, שלימה וטהורה, שלה אין את הנטיה הזו. התפקיד שלנו בעולם, זה לתקן את הנפש הבהמית שבנו"

הרב פיינשטיין משיב בשאלת מיקח טעות בנישואים להומוסקסואל

בשו"ת אגרות משה דן הרב פיינשטיין בזוג שהתברר לאישה אחרי נישואיה כי בעלה עבר על משכב זכור עוד לפני החתונה. הוא נשאל אם נחשיב את הקידושין כקידושי טעות ותצא ממנו אפילו בלא גט, או שמא תצטרך גט מבעלה כי הנישואין נישואין גמורים היו. לפניכם תשובתו

הסיבה להומוסקסואליות – סערות גדולות בחייו של האדם

הארגון "שומרי ברית קודש" הוציא לאור קונטרס חדש העוסק בנושא ההומוסקסואלי בעיקר מן הזווית הקבלית – גלגולי נשמות, תיקון של פדיון תעניות, והרבה מילים על כמה שהומוסקסואליות אינה נורמלית וכי הסיבה לה היא "סערות גדולות בחייו אותם הוא עבר" כגון "אדם שלא קיבל יחס חם מאביו"