הרב פרל: "השר אינו יכול לקבוע ליחיד את מה שהוא"

"המדינה, שריה ויועציה וכל מנגנוניה, אינם יכולים ואינם רשאים לקבוע ליחיד ולקהילה את מה שהיא", כתב הרב בני פרל, ר"י בר אילן, והוסיף: "המדינה צריכה לספק את הצרכים הפיזיים שלמענם היא קיימת ולהפסיק להתעסק בניסיון לקבוע את זהותם ואורחות חייהם של אזרחיה"