התוכנייה המעוצבת של שבת כמוך 6, והחומשים-סידורים החדשים

לפניכם התכנייה המלאה (והנפתחת) והלו"ז המלא משבת כמוך 6 בסימן "שבתרבות". כמו כן, השבת התחדשנו בחומשים-סידורים מיוחדים לשבת כמוך. בקרוב נעלה את סיכומי השבת שאתם כתבתם וכן נפרסם את ממצאי המשוב שמילאתם בתום השבת