משפחה על סדר היום – השאלון המלא למתמודדי תקומה

לפניכם מסמך השאלות המלאות והתשובות המלאות שענו ח"כ אורית סטרוק, ח"כ זבולון כלפה ועו"ד בצלאל סמוטריץ' – המועמדים מסיעת תקומה – לשאלון שנשלח אליהם מטעם פורום חותם, ובו שאלות בנושא ברית הזוגיות, נישואים חד מיניים ועוד * פרסום מלא ראשון

פורום חותם

פורום חותם פרסם חוברת נגד התפתחות המגמה להכרה בזוגות חד-מיניים

פורום חותם, בנשיאות הרב יעקב אריאל, פרסם את החוברת "משפחה על סדר היום – מגמות ותהליכי חקיקה הנוגעים למעמד המשפחה בישראל". החוברת עוסקת בעיקרה בנושא של הכרה בזוגות חד-מיניים, ובה סקירה של החקיקה בנושא בשנים האחרונות. לפניכם החוברת במלואה