דת ומציאות – תהליכי שינוי בקהילה הדתית מנקודת המבט של מטפל דתי | הלכה

מאמרו של ד"ר טוביה פרי – המרכז הרפואי הדסה ומכללת הרצוג

מתוך ההקדמה ממאמרו של ד"ר טוביה פרי:

העולם הדתי נתפס במבט מן החוץ כעולם מונוליטי וסטטי. במיוחד אמור הדבר בהתייחסותו לסוגייה מעוררת מחלוקת כמו היחס להומוסקסואליות. ההנהגה הפוליטית של הציבור הדתי שותפה במידה רבה לחזות זו, בהציגה את הסוגייה של הומוסקסואליות כאיסור הלכתי חמור, ובהעמדתה את ההלכה כגורם נוקשה ובלתי משתנה עם שינויי העיתים. העבודה שלפנינו מנסה באמצעות מבט מבפנים, של פסיכולוג דתי, להציג קווי מתאר כלליים של שינוי והסתגלות המתרחשים בעשורים האחרונים בקרב הציבור הדתי היהודי האורתודוכסי ביחסו להומוסקסואליות. המאמר מנסה לאתר את השינויים הן דרך עיון בפסקי הלכה ומכתבים של דמויות רבניות מהזרם האורתודוכסי, הדתי והחרדי, והן מתוך שינויים הנצפים על ידי הכותב במהלך עבודתו כפסיכולוג קליני המטפל בהומוסקסואלים דתיים . המאמר אינו מתייחס ואינו בא לקבוע עמדות באשר לשאלות הקליניות והטיפוליות לגבי הומוסקסואליות. המאמר מבקש להביא לפני הקוראים שאינם מכירים את העולם הדתי האורתודוכסי "מבפנים", את התמודדותו של הציבור הדתי, עם השינויים החברתיים והתרבותיים המתרחשים בתרבות הסובבת אותו. אחת ממטרות המאמר היא לטעון שהעמדה הדתית מגוונת ומתפתחת במקביל לשינויים החברתיים בצורה משמעותית הרבה יותר מכפי שמקובל לחשוב.

הפרק הראשון יעסוק בשינויים ובהתפתחויות כפי שהן באים לידי ביטוי בטקסטים בכתב, בתשובות ובמכתבים. חלקה השני של העבודה יעסוק במספר דוגמאות קליניות הלקוחות ממטופלי, המבטאות שינוי בהתייחסות של אנשים יחידים ושל החברה הדתית להומוסקסואליות.

לחצו כאן למאמר המלא

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.